[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_row _builder_version=”4.4.3″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_text_color=”#0a0a0a” text_font_size=”16px”]

REGULAMENTUL PROMOȚIEI

Promoție Exclusivă

22.06.2020 – 31.07.2020

 

  1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI
  2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A PROMOȚIEI
  3. DREPTUL DE PARTICIPARE
  4. MECANISMUL PROMOȚIEI
  5. PREMIILE PROMOȚIEI
  6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
  7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
  8. FORTA MAJORA

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI

1.1. Organizatorul promoției  „Promoție Exclusivă” (numita in cele ce urmeaza “Promoție”) este S.C. Fokustrad S.R.L. (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul in Jud. Constanta, Localitate Constanta, Str. Micsunelelor, Nr.2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/4281/2008, Cod Unic de Inregistrare RO24839558, telefon 0241.660.630.

1.2. Promoția se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A PROMOȚIEI

2.1. Promoția este organizata si se desfasoara în cadrul showroom-ului ZOISS home design București, sectorul 5, bd. Eroii Sanitari, nr. 23.

2.2. Perioada de desfasurare a promoției este 22.06.2020 – 31.07.2020 inclusiv. Dupa data incheierii Promoției, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Promoției.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Promoție angajatii S.C. Fokustrad S.R.L., angajatii agentiilor implicate si nici membrii de gradul I ai familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.2. La aceasta Promotie pot participa toate persoanele cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data inceperii Promotie. Mai mult, participantul trebuie sa fie un “posesor” al unei adrese de e-mail in perioada promotiei. “Posesor” este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

3.3. Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL PROMOȚIEI

4.1. Promotia se desfasoara in cadrul showroom-ului ZOISS home design București, sectorul 5, bd. Eroii Sanitari, nr. 23.

4.2. La achizitii in valoare de minim 1.500 euro fără TVA (valoarea calculată la cursul Euro BNR din data achiziției) se oferă cadou un catel din plastic Puppy – Eero Aarnio, de culoare turcoaz sau roz.

4.3. O persoana poate participa o singura data.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE PROMOȚIEI

5.1. Premiile atribuite in cadrul prezentei Promotii constau in:

Cate un catel din plastic, Puppy – Eero Aarnio pentru fiecare achizitie ce se incadreaza in regulamentul promotiei.

5.2. Premiile se pot ridica până la data de 30 august 2021. 

 

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

 

SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Promotie in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

7.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii inscrisi sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa bd. Eroii Sanitari, nr. 23, sector 5, București, in atentia departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

7.5. Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Promotie vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa marketing@zoiss.ro. sau printr-o solicitare scrisa la Fokustrad S.R.L. , bd. Eroii Sanitari, nr. 23, sector 5, București. Regulamentul Oficial al Promotie va fi, de asemenea, disponibil in forma scrisa la locul de desfasurare al evenimentului.

7.6. Utilizarea datelor ce au caracter personal se utilizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate și vizează conform prezentului regulament – utilizarea datelor de participare în vederea selectării câștigătorilor, informării acestora și înmânării/revendicării premiilor câștigate. Adresa de mail se va putea utiliza în trimiterea de newslettere ce au caracter comercial (marketing și comercializarea produselor și serviciilor ZOISS home design) conform mențiunii specifice din cadrul acordului exprimat în formularul de înregistrare.

 

 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Promotiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Promotie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Fokustrad S.R.L., bd. Eroii Sanitari, nr. 23, sector 5, București, in termen de maxim 2 (doua) săptămâni de la data publicării câștigătorului/câștigătorilor care se consideră lezați în vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Promotii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promotii.

9.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]